big_ec

Многопластова звукоизолация
При правилно зададен проект за звукоизолиране на промишлено помещение, комфигурацията трябва да три различни части – звукова бариера, отделяне на звука и поглъщане (разсейване) на звука. Това е причината да се нуждаем от многопластова звукоизолация, съдържаща различни по вид материали за различни цели.

pack_K-FLEX_EC
Звукова бариера- материал със висока плътност и звукоизолиращи характеристики.
Варианти - K-FLEX K-FONIK GK, K-FLEX K-FONIK GV, K-FLEX IN CLAD Jacketing

pack_K-FLEX_EC
Поглъщане / разсейване - материал със отворена клетъчна структура – звукопоглъщащи характеристики.
Варианти - K-FLEX K-FONIK OPEN CELL 240

pack_K-FLEX_EC
Гъвкава изолация от микропореста гума със затворена клетъчна структура
Варианти - K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT (EPDM FOAM)

K-FLEX ACOUSTICAL - конфигурация, покриваща стандарт ISO 15665 CLASSES

K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “A2”
Test Result Class A2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm тегло: Octave band средна честота, Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX IN CLAD 5Kg/m2 4,5 1 7 12,5 20 31,5 40
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “B2”
Test Result Class B2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm тегло: Octave band средна честота, Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX IN CLAD 12Kg/m2 4 2 14 22 34 44,5 50,5
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “C2”
Test Result Class C2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm тегло: Octave band средна честота, Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX K-FONIK 240, 2 слоя K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX IN CLAD 25Kg/m2 5 4,5 15,5 24 40 53,5 54,5
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “C2”
Test Result Class C2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm тегло: Octave band средна честота, Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX K-FONIK 240, 2 слоя K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX IN CLAD 27Kg/m2 4,5 4,5 17 30 46,5 52,5 54,5
K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL “D2”
Test Result Class D2 nom. pipe from 300 mm to 650 mm тегло: Octave band средна честота, Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 2 слоя K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX ST, 1 слой K-FLEX IN CLAD (2mm) 29Kg/m2 0 8,5 24,5 38,5 52 55 49
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 2 слоя K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX K-FONIK GK, 1 слой K-FLEX ST, 1 слой K-FLEX IN CLAD (1mm) 28Kg/m2 -1 6,5 20,5 37 52 55,5 49
1 слой K-FLEX SOLAR HT, 2 слоя K-FLEX K-FONIK 240, 1 слой K-FLEX K-FONIK GK, 1 слоя K-FLEX SOLAR HT, 1 слой K-FLEX IN CLAD (2mm) 30Kg/m2 -1 8,5 20 36 51 56 50,5

За технически характеристики на K-FLEX ST – моля натиснете тук

За технически характеристики на K-FLEX SOLAR HT – моля натиснете тук

За технически характеристики на K-FLEX IN CLAD JACKETING – моля натиснете тук

За технически характеристики на K-FLEX K-FONIK GK/GV– моля натиснете тук

За технически характеристики на K-FLEX K-FONIK OPEN CELL– моля натиснете тук

Моля свържете се с търговски отдел за повече информация.

https://indexsy.com