big_ec

K-FLEX COLOR е изолационен материал, високоустойчив на всякакви атмосферни влияния и с повишена UV защита. За разлика от изолациите, които трябва да се защитят с допълнително покритие след монтажа, K-FLEX COLOR не се нуждае от допълнителна защита. Покритие на BASF -пигментен оцветител на водна основа в 5 стандартни цвята и прозрачно покритие срещу UV лъчите. Не оказва вредно влияние на околната среда, лесен за монтаж, снижава разходите по монтажа и обслужването впоследствие, гарантира дълговечност и ефективни изолационни свойства.

 

Тръбна изолация с дължина 1m
Дебелини Диаметри
6 - 9 - 13 mm от 57 до 160 mm
25 mm от 60 до 160 mm
32 mm от 48 до 160 mm
Тръбна изолация с дължина 2m
Дебелини Диаметри
9 - 13 mm от 10 до 54 mm
19 mm от 15 до 54 mm
25 mm от 18 до 54 mm
32 mm от 18 до 42 mm
Листова изолация на рула с ширина 1m
Стандартни дебелини Дебелини при самозалепване
6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm
Листова изолация на рула с ширина 1,5m
Стандартни дебелини Дебелини при самозалепване
6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

Покритие BASF
WOM 2000 часа DIN 53231 Без значителни изменения
Еластичност 800 часа ASTM D-2247 Еластичността се запазва
Самозалепване 24 часа след HUMIDISTAT непроменена
UVC 2000 часа QUV/SE Без мехури и изменения
Измиване с вода Не се променя
Измиване с вода и сапун за ръце Не се променя
TEST WITH SOLUTION 1 DIN 53160/UAN-D1235/01 Непроменена еластичност
TEST WITH SOLUTION 2 DIN 53160/UAN-D1235/01 Непроменена еластичност
Потапяне във вода 60 °C 800 часа Без мехури и изменения
Контакт със сода каустик 5% 2 часа Не се променя
Огнеустойчивост (със K-FLEX ST) D, S3, D0 - DL, S3, D0
Огнеустойчивост (със K-FLEX ECO) E
Огнеустойчивост (със K-FLEX SOLAR) E

Тръби 1 m 1080 х 390 х 390 mm Тръби 2 m 2160 x 390 x 390 mm Листове 1 m 550 х 550 х 1050 mm
K-FLEX_COLOR K-FLEX_COLOR K-FLEX_COLOR
Листове 1,5 m Полиетиленови торбички
K-FLEX_COLOR

https://indexsy.com