big_ec

Олекотена мазилка на гипсова основа, готова за употреба при смесване с вода. Защита до 2 часа - EN 1366-3. Може да се полага върху бетон, дървени и метални повърхности. пластмаса и кабелни отвори.

Артикул количество в кашон
Mortar (12.7 kg кофа) 1
Mortar (19.9 kg торба) 1

https://indexsy.com