big_ec

Предназначени за пласмасови тръби и кабели както за нови, така и за вече съществуващи инсталации. Бърз монтаж - не се изисква допълнителна техника. Доказана технология - в случай на пожар увеличава многократно обема си, за да спре разпространението. TEST EN-1366-3

Артикул количество в кашон
Fire Barrier Plastic Pipe Device 55 x 60 mm 1
Fire Barrier Plastic Pipe Device 82 x 60 mm 1
Fire Barrier Plastic Pipe Device 110 x 60 mm 1
Fire Barrier Plastic Pipe Device 125 x 60 mm 1
Fire Barrier Plastic Pipe Device 140 x 60 mm 1
Fire Barrier Plastic Pipe Device 160 x 60 mm 1

https://indexsy.com