big_ec

Може да се моделира в желаната форма. Не изсъхва и не се разпада. Може да се ползва многоктратно. Осигурява за щита до 3 часа.
ETA 09/0351
CE

Артикул количество в кашон
Fire barrier пръчки - 36.8 X 15.4 mm 10
Fire barrier+ пръчки - - 40.6 x 279 mm 10
Fire barrier пластелин - 17.8 x 17.8 cm 20

https://indexsy.com