big_ec

Битумни полимерно модифицирани хидроизолационни мембрани.
Хидроизолациите с марка ODE се делят на три основни вида: OPAL, GRANAT и RUBIN - според външната температура при полагането им.Широката продуктова гама е отлично решение за изолиране както на скатни и плоски покриви, така и на основи при всякакви климатични условия.

Продуктовата гама OPAL се произвежда с APP модифициран битум(Atactic Polypropilene). Подходяща за плоски покриви и фундаменти при умерен климат ( до -5 oC).
Продуктовата гама GRANAT се произвежда с APP модифициран битум(Atactic Polypropilene). Подходяща за плоски покриви и фундаменти Запазва гъвкавостта си при ниски температури ( до -10 oC).
Продуктовата гама RUBIN се произвежда с SBS модифициран битум(Styrene Butadiene Styrene). Подходяща за плоски покриви и фундаменти. Запазва гъвкавостта си при много ниски температури( до -20 oC).

OPAL APP e произведен от модифициран битум с APP, работни температури: от - 5C? до 110C?
Наименование Дебелина (мм) Р-ри в руло (м?) Колич. палет (м?) Тегло (kг/м?)
OPAL OC 200 ODE Мембрана стъклен воал 2 15 450 2.5
OPAL OC 300 ODE Мембрана стъклен воал 3 10 300 3.65
OPAL OP 300 ODE Мембрана полиестер 3 10 300 3.75
OPAL OP 400 ODE Мембрана полиестер 4 10 200 5.30
OPAL OC 400 ODE Посипка със стъклен воал (R) 3.5 10 200 5.35
OPAL OC 400 ODE Посипка със стъклен воал (GR) 3.5 10 200 5.35
OPAL OC 400 ODE Посипка със стъклен воал (G) 3.5 10 200 5.35
OPAL OP 400 ODE Посипка с полиестер (R) 3.5 10 200 5.35
OPAL OP 400ODE Посипка с полиестер (GR) 3.5 10 200 5.35
OPAL OP 400 ODE Посипка с полиестер (G) 3.5 10 200 5.35
(R): червена, (GR): зелена, (G): сива
GRANAT е произведен от модифициран битум с APP, работни температури: от - 10C? до 110C?
Наименование Дебелина (мм) Р-ри в руло (м?) Колич. палет (м?) Тегло (kг/м?)
GRANAT GC 200 ODE ODE Стъклен воал 2 15 450 2.5
GRANAT GC 300 ODE ODE Стъклен воал 3 10 300 3.65
GRANAT GP 300 ODE Мембрана полиестер 3 10 300 3.75
GRANAT GP 400 ODE Мембрана полиестер 4 10 200 5.30
GRANAT GC 400 Посипка стъклен воал (R) 3.5 10 200 5.35
GRANAT GC 400 Посипка стъклен воал (GR) 3.5 10 200 5.35
GRANAT GC 400 Посипка стъклен воал (G) 3.5 10 200 5.35
GRANAT GP 400 Посипка полиестер (R) 3.5 10 200 5.35
GRANAT GP 400 Посипка полиестер (GR) 3.5 10 200 5.35
GRANAT GP 400 Посипка полиестер (G) 3.5 10 200 5.35
(R): червена, (GR): зелена, (G): сива
RUBIN е произведен от модифициран битум с SBS, запазва гъвкавостта си при много
ниски температури. Работна температура: от - 20C? до 110C?
Наименование Дебелина (мм) Р-ри в руло (м?) Колич. палет (м?) Тегло (kг/м?)
RUBIN RC 200 ODE Мембрана стъклен воал 2 15 450 2.5
RUBIN RC 300 ODE Мембрана стъклен воал 3 10 300 3.65
RUBIN RP 300 ODE Мембрана полиестер 3 10 300 3.75
RUBIN RP 400 ODE Мембрана полиестер 4 10 200 5.30
RUBIN RC 400 Посипка стъклен воал (R) 3.5 10 200 5.35
RUBIN RC 400 Посипка стъклен воал (GR) 3.5 10 200 5.35
RUBIN RC 400 Посипка стъклен воал (G) 3.5 10 200 5.35
RUBIN RP 400 Посипка полиестер (R) 3.5 10 200 5.35
RUBIN RP 400 Посипка полиестер (GR) 3.5 10 200 5.35
RUBIN RP 400 Посипка полиестер (G) 3.5 10 200 5.35
(R): червена, (GR): зелена, (G): сива

OPAL ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт 0C 200 OC 300 OP 300 OP 400 OC 400 M OP 400 M
Вид на вложката стъклен воал стъклен воал полиестер полиестер стъклен воал полиестер
Дебелина T5-EN 184-1 mm 2 3 3 4 3,5 3,5
Топлинна деформация TS-11758-1 °C >110 >110 >110 >110 >110 >110
Гъвкавост при ниски т-ри TS-EN1109 °C <-5 <-5 <-5 <-5 <-5 <-5
Водонепроницаемост T5prEN1928 - OK OK OK OK OK OK
Устойчивост на опън TS 1908 N/5cm >300/200 >400/300 >600/400 >400/100 >400/300 >600/400
Коеф. на разтягане TS 1908 % 2/2 2/2 30/30 30/30 2/2 30/30
Тип на покритието PE/PE PE/PE PE/PE PE/PE Mineral/PE Mineral/PE
Размери на рулото TS-11758-1 m 15/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
GRANAT ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт GC200 GC300 GP300 GP 400 GC400M GP 400 M
Вид на вложката стъклен воал стъклен воал полиестер полиестер стъклен воал полиестер
Дебелина TS-EN 1849-1 mm 2 3 3 4 3,5 3,5
Топлинна деформация TS-11758-1 °C >120 >120 >120 >120 -* 120 >120
Гъвкавост при ниски т-ри TS-EN1109 °C <-10 <-10 <-10 <-10 <-10 <-10
Водонепроницаемост T5prEN?2S - OK OK OK OK OK OK
Устойчивост на опън TS 1903 N/Scm >300/200 >400/300 >800/600 >800/600 >400/300 >800/600
Коеф. на разтягане TS19D8 % 2/2 2/2 35/35 35/35 2/2 35/35
Тип на покритието PE/PE PE/PE PE/PE PE/PE Mineral/PE Mineral/PE
Размери на рулото TS-11758 m 15/1 15/1 10/1 10/1 10/1 10/1
RUBIN ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт RC200 RC3O0 RP300 RP400 RC400M RP400 М
Вид на вложката стъклен воал стъклен воал полиестер полиестер стъклен воал полиестер
Дебелина T5-EN 1849-1 mm 2 3 3 4 3,5 3,5
Топлинна деформация TS-11758-1 °C >100 >100 >100 >100 >100 >100
Гъвкавост при ниски т-ри TS-EN1109 °C <-20 <-20 <-20 <-20 <-20 <-20
Водонепроницаемост T5prEN1928 - OK OK OK OK OK OK
Устойчивост на опън T3190S N/5tm >400/300 >400/300 >800/600 >800/600 >400/300 >800/600
Коеф. на разтягане TS190B % 2/2 2/2 35/35 35/35 2/2 35/35
Тип на покритието PE/PE PE/PE PE/PE PE/PE Mineral/PE Mineral/PE
Размери на рулото TS-11753-1 m 15/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

https://indexsy.com