Лепило, специално разработено за приложение при съединяването на изолация от микропореста гума.

Размери на опаковките: 0.5л. / 0.8 л. / 2.6 л.

Ориентировъчна разходна норма за 1 л.
Тръбна изолация Лепена на крайщата Лепене по цялата дължина
Дебелина 9 мм 1350 m 150 m
Дебелина 13 мм 500 m 100 m
Дебелина 19 мм 300 m 80 m
Дебелина 25 мм 220 m 60 m
Дебелина 32 мм 180 m 40 m
Дебелина 40 мм 139 m 27 m
Листова изолация – 1 л. покрива 7м2
https://indexsy.com