Разредителите са подходящи за почистване на повърхностите, преди лепене, както и за разреждане на лепилото за изолация.

Размер на опаковката: 1л.

https://indexsy.com