samozalepvashti pironi

Самозалепващи пирони за бързо закрепване на изолация към въздуховоди, доставят се с тарелки. Работна температура на залепени пирони: между -40°C и +80°C. Минимална температура за полагане на самозалепващи пирони: до +10°C. Препоръчителна температура на въздуха, за работа със самозалепващи пирони: между +15°C и +25°C

Монтаж

samozalepvashti pironi
Препоръчителна външна температура за монтаж: над +10°C (между +15 и +25°C)

  1. Преди монтаж почистете и подсушете добре работната повърхност
  2. Отлепете защитното фолио като внимавате да не докоснете залепващата повърхност
  3. Поставете пирона в желаната позиция и притиснете основата му към работната повърхност
  4. Поставете изолацията
  5. Закрепете чрез тарелки (максималната здравина на зелепване на пироните ще бъде достигната след 24 часа)
  6. Ако е необходимо, поставете върху тарелката защитно калпаче
https://indexsy.com