big_ec

K-FONIK PU GK съчетава характеристиките на K-FONIK GK със допълнителен слой полиетиленова листова изолация.

  

Описание Състав Размери
K-FONIK PU GK* PU 20 mm+ тегло 4 Kg/m2 самозалепващ Листа: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK* PU 30 mm+ тегло 4 Kg/m2 самозалепващ Листа: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK* PU 40 mm+ тегло 4 Kg/m2 самозалепващ Листа: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK* PU 50 mm+ тегло 4 Kg/m2 самозалепващ Листа: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK PU 10 mm+ тегло 4 Kg/m2 + PU 10 mm Листа: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK PU 10 mm+ тегло 4 Kg/m2 + PU 20 mm Листа: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK ST 3 + тегло 4 Kg/m2 + PU 12 Рула: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK PU 6 + тегло 4 Kg/m2 + PU 12 Рула: 1000mm x 2000mm
K-FONIK PU GK PU 40 релефен + тегло 4 Kg/m2 + PU 10 Листа: 1000mm x 2000mm
* само със самозалепване

Вид на материала Различни комбинации
Коефициент на топлопроводимост N.A.
Клас на горимост самогасящ
Температурен диапазон -40°C +70°C
Размери 1000 x 2000mm
Повърхност Гладка или релефна
Цвят черен

Моля свържете се с търговския отдел за повече информация.

https://indexsy.com