big_tr_vata_al_folio

Тръбна изолация, произведена от висококачествени стъклени влакна. Използва се за топло и шумо изолиране на тръби.
Покритие – алуминиево фолио, без покритие                  

Технически характеристики:
Структура на изолацията – кръстосани стъклени влакна – придават висока механична устойчивост, както и устойчивост на вибрации.
При излагане на по-висока температура от нормалната, не се наблюдава екзотермична реакция.
Минимална промяна на коефициента на топлопроводимост при увеличаване на температурата.
Не е хигроскопична.
Тръбната вата с алуминиево покритие предпазва от конденз при изолиране на студени трасета.

Предимства:
Бърз и лесен монтаж, особено при дълги трасета, благодарение на надлъжното сечение на тръбната изолация.
Благодарение на високата си плътност, изолацията не се свива при монтирането на допълнителни покрития.
При изолиране с тръбна вата се намаляват вибрациите от изолираното трасе към околните пространства.

Приложение:
Централни отоплителни системи.
Соларни съоръжения.
За предпазване на тръбите от конденз и замръзване.
Всякакъв вид механични и индустриални системи.

Допълнителна информация:
Тръбната изолация от стъклено – минерална вата трябва да се съхранява вертикално във сухи помещения.
Тръбната изолация с алуминиево покритие да се използва при изолирането на студени трасета.

MINIMUM INSULATION THICKNESSES OF HEATING HVAC APPLICATION
Pipe Ambient Temperature Inner Diameter (The outer diameter of the pipe to be coated) mm
°C 15 21 27 33 42 48 60 76 89 114 140 169 219 273
Recommended Pipe Wall Thicknesses (mm)
100 °C 25 25 30 40 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60
200 °C 40 50 50 50 50 50 60 80 80 80 80 80 80 80
300 °C 50 60 60 60 60 60 80 100 100 100 100 100 100
Minimum insulation thickness of cooling HVAC application
Ambient Temperature of the Pipe °C Relative Humidity of 60%
DN of the pipe (inches) insulation thickness (mm)
(-18°C)-(+1°C) до 1" 50
1 1/4"-10" 60
5" - 10" 80
(+2°C)-(+9°C) до 2" 40
2 1/2" -10" 50
(+10°C)-(+21°C) до 3/4" 30
1" - 10" 40

Тръбна изолация от минерална вата с/без алуминиево покритие с дължина 1,2 м
Дебелини Диаметри
25 - 30 – 40 – 50 – 60 – 80 - 100 mm от 21 до 324 mm

Температурен диапазон -40 °C до +250°C
Плътност 60-100кг./м3
Топлопроводимост λ λ=0.040 W/m K
Клас на горимост А1 - TS EN 13501-1 A
Устойчивост на водни пари µ=1,1
Покритие усилено алуминиево фолио

Пакети, h=1200 mm, d=600mm
tr_vata_al_folio

https://indexsy.com