big_rockwool_vata

Рулата от каменна вата на ROCKWOOL са техническата изолация, армирана с рабицова мрежа са особено подходящи за индустриални изолации като паропроводни тръби под високо налягане, инсталации, пещи, резервоари, при които има високи изисквания за термичната устойчивост на изолацията.
ROCKWOOL ProRox WM е отлична звуко- и топлоизолация при работна температура до 640°C.
Приложение:

  • много добри топлоизолационни характеристики
  • негорим материал
  • висок коефициент на звукопоглъщане
  • екологичен продукт
  • Водо- и влагонепропусклива
  • дълготраен (не стареещ продукт)

Дебелина (мм.) Дължина (мм.) Ширина (мм.) м2 /руло
30 мм. 8000 500 4
40 мм. 6000 500 3
50 мм. 5000 500 2.5
60 мм. 4000 500 2
75 мм. 4000 500 2
80 мм. 3000 500 1.5
100 мм. 3000 500 1.5
120 мм. 3000 500 1.5

Показатели Технически характеристики Стандарт
Коефициент на топлопроводимост T (°C) 20 100 150 200 250 300 350 400 500 600 640 EN 12667
λ (W/mK) 0.039 0.045 0.053 0.062 0.072 0.084 0.097 0.112 0.146 0.192 0.2013
Работна температура 640 °C (1184 °F) EN 14706
Клас на горене EUROCLASS A1 EN 13501-1
Номинална плътност 80 kg/m3 (5,0 lb/ft3) EN 1602
Влагопоглъщане < 1 kg/m2 EN 1609
Коефициент устойчивост водни пари μ = 1 EN 14303
Съпротивление на въздушна струя > 40 kPa.s/m2 EN 29053
Код MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303

Рула
rockwool_vata

https://indexsy.com