Коефициент на топлопроводимост ?

lambda

Топлинния поток, който при статични условия, преминава от ендата към другата повърхност на даден материал. Топлопроводимостта е способноста на даден материал да предава топлина. Колкото по-нисък е коефициента  ?, толкова по добри са топлоизолационните характеристики на материала.

l.f_1
Алуминии ? = 200 W/mk
l.f_2
Вода ? = 0.58 W/mk
l.f_3
Дърво ? = 0.12 W/mk
l.f_4
Изоалция K-FLEX ST ? = 0.033* W/mk
* при 0°C за K-FLEX ST ? 25 mm дебелина

Температурен диапазон

temperature

Работна температура на всеки един материал.  Във спецификациите на всички продукти са посочени работните им температури.

Качество и безопасност

safety

Всички продукти притежават сертификати за качество, съобразени с Европейските норми.

 

Еластичност и лекота при работа

flexibility

Изолациите от микропореста гума са гъвкави и изключително лесни за монтаж. Намират приложение в най различни сфери, като климатизация, вентилация, В и К, канали, тръби, фланци, резервоари и много други. Не се изискват специални инструменти при полагане на изолацията, което предполага бърз и лесен монтаж, в сравнение с останалите продукти.

 

Пожароустойчивост

fire

Изолация от микропореста гума K-FLEX: - международни стандарти  BS 476, DIN 4102, Euroclass
Изолация от минерална вата „STARFLEX” – клас на горимост А1.

Всички продукти притежават различни лабораторни изпитвания, собразно различните им сфери на приложение.

 

Екологично чисти продукти

non_toxic

Много от често използваните изолационни материали са с пореста или влакнеста структура,  което предразполага към образуването на пласен, гъбички или различни видове бактерии. Продуктите с търговска марка „K-FLEX” са устойчиви на на това и по този начин допринасят за качеството на въздуха, които дишаме.
Еластомерната изолация не е влакнест материал и не отделя вредни частици във въздуха. Продуктите са подходящи за използване във обществени помещения, като болници, училища , чисти помещения.

 

Коефициент на влагопоглъщане ?

mu_factor

Устоичивостта на материалите на дифузия на водни пари за определен период от време  се измерва с така наречения коефициент на влагопоглъщане ?.  Тази характеристика на изолациите е от съществено значение при  изолирането на студени трасета, при които дебелината на изолацията трябва да е така подбрана, че температурата на повърхноста на изолацията да е по висока от средната влажност на околната среда.
Пример:  Топлопроводимостта на водата е 0,58 W / (mK), което е с около 16 пъти над топлопроводимостта на изолацията от микропореста гума „K-FLEX”  - при което макар и минимално количество абсорбиране на вода от изолационния материал би нарушило неговата цялост /ефективност. Образуването на конденз по повърхността на тръбите/ каналите е основната причина за корозия под изолационния материал, което само по себе си води до увреждане на тръбите/каналите.

 

Пореста структура при изолациите

closed_sell

Топлоизолациите от микропореста гума със затворена клетъчна структура имат много предимства пред обикновените изолации със отворена клетка или тези със влакнеста структора:

  • По-добра топлопроводимост, благодарение на въздуха, който се съдържа в затворените клетки.
  • По-добър коефициент на влагопоглъщане /устойчивост на водни пари, което гарантира по-дълъг живот на изолацията, дори и без използването на допълнителни защитни покрития.
  • Не предразполагат към образуването на бактерии, поради порестата структура на изолацията.
https://indexsy.com