big_ec

Отлично решение за соларни инсталации с температура до 150°C.
Нова и удобна опаковка – кашони с размери 395 x 580 x 580 mm

  

Непрекъсната тръбна изолация в кашон
Дебелини Диаметри
13 - 19 mm 15 - 18 - 22 mm
Тръбна изолация с дължина 2м.
Дебелини Диаметри
13 - 19 - 25 - 32 mm from 10 to 89 mm
Листова изолация на рула с ширина 1m
Стандартни дебелини
10 - 13 - 19 - 25 - 32 mm

Температурен диапазон +150 °C
Огнеустойчивост E EN 13501-1
Топлопроводимост λ W/(m•K)
EN 12667 (DIN 52612)
ENISO 8497 (DIN 52613)
0 °C = 0.040
Устойчивост на корозия EN 13468; pH неутрално (7±1)
* За индустриални инсталации с температура под -40°С, моля свътхете се с технически отдел.

Непрекъсната тръбна изолация в кашон - 2092 x 387 x 322 mm Тръбна изолация с дължина 2м. кашон - 586 x 400 x 564 mm Листова изолация на рула с ширина 1m кашон - 550 x 550x 1050 mm
SOLAR_HT_kashon SOLAR_HT_2m pack_SOLAR_HT

https://indexsy.com