Парньорите на „Изолайн“ ЕООД са фирми, които са се доказали на българския пазар. Те са водещи в областта на жилищното, общественото и промишленото строителството, в сферата на водоснабдяването и канализацията, на отоплението, вентилацията, климатизацията и хладилната техника. Затова изолациите, които предлагаме са вложени в най-големите обекти на територията на РБългария. Част от тях са:

https://indexsy.com