GENERAL FEF – Монтаж на изолация „K-FLEX”

Изолиране на вентил

Изолиране на коляно

Изолиране на тръба

Изолиране на редукция

Изолиране на „T секция”

Изолиране на клапан

Изолиране – различни детайли

ST/SK INSTALLATION – Монтаж на изолация „K-FLEX ST/SK”

Монтаж на изолация „K-FLEX ST/SK”

AL CLAD SYSTEM – Монтаж на изолация с покритие „AL CLAD”

Монтаж на изолация „K-FLEX AL CLAD”

Монтаж на изолация „K-FLEX AL CLAD” – изолиране на коляно

Монтаж на изолация „K-FLEX AL CLAD” – изолиране на тръба

Монтаж на изолация „K-FLEX AL CLAD” – изолиране на „Т секция“

TWIN SOLAR SYSTEM - Монтаж на система „K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM”

Монтаж на система „K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM”

K-FLEX COLOR SYSTEM - Монтаж на изолация с покритие „K-FLEX COLOR”

Монтаж на изолация с покритие „K-FLEX COLOR”

IN CLAD SYSTEM – Монтаж на изолация “K-FLEX IN CLAD SYSTEM”

Монтаж на изолация “K-FLEX IN CLAD SYSTEM”

https://indexsy.com