big_ec

Звукопоглъщаща изолация от полиестерни влакна. Много добра механична и пожароустойчивост, нетоксичен.

   

Описание Състав Размери
K-FLEX FIBER P 10mm Полиестерни влакна 40 kg/m3 листа: 1000 mm x 2000 mm
K-FLEX FIBER P 15mm Полиестерни влакна 40 kg/m3 листа: 1000 mm x 2000 mm
K-FLEX FIBER P 20mm Полиестерни влакна 40 kg/m3 листа: 1000 mm x 2000 mm
K-FLEX FIBER P 30mm Полиестерни влакна 40 kg/m3 листа: 1000 mm x 2000 mm
K-FLEX FIBER P 40mm Полиестерни влакна 40 kg/m3 листа: 1000 mm x 2000 mm
K-FLEX FIBER P 50mm Полиестерни влакна 40 kg/m3 листа: 1000 mm x 2000 mm

Състав 100% полиестерни влакна
Цвят Бяло или черно
Стандартен размер 12000 x 2000 mm
Стандартни дебелини от 10 до 50 mm
Температура на топене 380°C
Oxygen index (ISO 4589) >=21 (LOI)
Плътност 40 ± 10% kg/m3
Пожароустойчивост UNI 8457; UNI 9174;UNI 9176 Euroclass B, S2, d0 - EN 13501
Токсичност и дим AFNOR NF F 16101 F1
Температурен диапазон -50°C to +90°C

Моля свържете се с търговския отдел за повече информация.

https://indexsy.com