Програмата IsoCalc изчислява различни топлинни показатели, използвайки основни инженерни формули, чрез въвеждане на различни показатели, според спецификата на приложение на топлоизолационните материали. Особено полезна при изчисляване на топлинни загуби при изолиране на тръбопроводи с тръбна или листова изолация от микропореста гума.

Програмата дава следната информация:
 • Необходимата дебелина на изолацията, за да се предотврати конденз
 • Топлинни загуби
 • Температурни стойности
 • Остойностяване на разходите за енергия.
 • Време до точка на замръзване
Кликнете върху иконата, за да свалите ISOCALC V5

Данните, които е необходимо да се въведат, за да се направят горепосочените изчисления:

 • Температура на флуида
 • Температура на околната среда
 • Размер на тръба
 • Относителна влажност
 • Дължина на трасето
 • Топлинни показатели на различните продукти (дадени са по подразбиране).

Забележка: Необходимо е попълването на всички полета, за правилно функциониране на програмата. Програмата е съвместима с операционна система „WINDOWS”

https://indexsy.com